Bojanje trepavica7 € (52,74 kn)
Jednokratne trepavice7 € (52,74 kn)
Jednokratne parc. trep.8 € (60,28 kn)
Apliciranje vaših trep.4 € (30,14 kn)
Lash lift32 € (241,10 kn)